Feestdagen in Griekenland

Griekenland kent Christelijke feestdagen en unieke, historisch belangrijke nationale feestdagen.

Nationale feestdagen in Griekenland

Belangrijke nationale feestdagen in Griekenland zijn: Nieuwjaar (1 januari), Herdenking van de Griekse vrijheidsstrijd (25 maart), Dag van de Arbeid (1 mei) en de Nationale feestdag/Ochi-dag (28 oktober). 

Op Ochi-dag herdenkt men het grote historische ‘nee’ van een toenmalige Griekse generaal in 1940 op een ultimatum van dictator Mussolini waarin deze vroeg om troepen van de As-mogendheden toe te laten tot Griekenland, waardoor het land betrokken raakte bij de Tweede Wereldoorlog.

Religieuze feestdagen in Griekenland

De kerkelijke orthodoxe feestdagen vallen in Griekenland meestal op andere dagen dan bij ons, omdat ze niet volgens de Gregoriaanse kalender maar volgens de Juliaanse kalender worden berekend.

De volgende kerkelijke feestdagen zijn officiële vrije dagen: Epiphania/Driekoningen (6 januari), Kathara Deftera (Asmaandag/Schone Maandag, i.e. de maandag van Carnaval), orthodox Pasen, orthodox Pinksteren, Maria Hemelvaart (15 augustus) en Kerstmis (25 en 26 december).

Bijgeloof in Griekenland

Behalve de officiële kerkelijke feestdagen worden over heel Griekenland lokale kerkwijdingsfeesten (panigiri) gevierd. Deze feesten worden gevierd op de dag van het patronaatsfeest voor de heilige aan wie de kerk in een plaats is gewijd. Vaak gaan dit soort feesten vergezeld van processies en/of muziek en dans.

Het geloof in het Boze Oog is in Griekenland nog wijdverspreid. Zo zie je kinderen met een amulet om de nek en of chauffeurs met een kettinkje aan de achteruitkijkspiegel. Ook zijn er talloze bedevaartplaatsen waar Grieken zogenaamde ‘tamas’ offeren. Het zijn zilveren plakken versierd met een klein voorwerp waarvoor men genezing vraagt (bijv. voor hart, been, ogen) of waar men bescherming voor vraagt (zoals huis, auto of boot). Deze wensoffers hangen als slingers aan iconen die men als heilig beschouwt en waarvan men wonderen verwacht.