Betrouwbaar op reis

Als je een reis boekt wil je weten of je geld veilig is bij die reisorganisatie en of er garanties zijn dat je reis goed wordt uitgevoerd.

Veilig op reis

Als je een reis boekt wil je er zeker van zijn dat je geld goed besteed is en dat er garanties zijn dat je reis goed wordt uitgevoerd. Ook wil je rechten hebben mocht er onverhoopt wat mis gaan. 

YourWay2GO
is aangesloten bij SGRANVR en het Calamiteitenfonds en voldoet daarmee aan de hoogste eisen die je in Nederland aan een reisorganisatie kunt stellen.

SGR

YourWay2GO maakt deel uit van Adventure Specialists BV en is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds reisgelden onder inschrijfnummer 3329. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Je kunt dit controleren via www.sgr.nl.

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Kort samengevat
: je bent volledig verzekerd mochten wij je reis niet kunnen uitvoeren (dat zijn we uiteraard niet van plan).

Eigen bijdrage aan SGR
Sinds 1 februari 2021 betaalt iedere consument die een reis boekt bij een bij SGR aangesloten reisorganisatie € 5 per persoon per boeking. Jarenlang was garantie op jouw geboekte vakantie gratis, maar ook na de coronacrisis moet het garantiefonds er voor je zijn, zodat je onbezorgd op reis kunt blijven gaan.

ANVR

YourWay2GO maakt deel uit van Adventure Specialists BV (KvK 32097397) en is aangesloten bij het ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en informatie daarover. Onze reizen worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Klik hier voor meer informatie over onze reisvoorwaarden.
Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je voor boeking kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de specifieke voorwaarden uit de ANVR-Reizigersvoorwaarden die van toepassing zijn op jouw boeking en overige ANVR-informatie.

Voor klachten kun je je wenden tot onze cliëntenservice. Heb je een klacht die niet naar tevredenheid door ons wordt opgelost, dan kun je de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen te Den Haag. De Geschillencommissie behandelt de zaak in een zitting en zal na partijen gehoord te hebben, een bindende uitspraak doen. Meer informatie kun je vinden op www.anvr.nl.

Stichting Calamiteitenfonds Reizen

YourWay2GO maakt deel uit van Adventure Specialists BV (KvK 32097397) en is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.

Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
  • (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren.
Bovenstaande is alleen geldig als het Calamiteitenfonds de betreffende situatie als calamiteit erkent.

Onder calamiteit wordt verstaan: een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Het Calamiteitenfonds is enkel van toepassing op inwoners van Nederland.

Bekijk hier de volledige garantieregeling van het Calamiteitenfonds.